ҰҚҰҒЗ ҚҰРЫЛЫМЫ ҰҚҰҒЗНЕГІЗГІ ҒЫЛЫМИБАҒЫТТАРЫ

  • Материалтану және конденсацияланған күй физикасы;
  • Ядролық және баламалы энергетика;
  • Биология және өсімдіктер биотехнологиясы;
  • Геоэкологиялық мониторинг және рационалды табиғатты қолдану;
  • Полимерлік және композициялық материалдардың химиясы мен технологиясы.